ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

1) Η κοινωνία πάντα διοικείται απο ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΕΣ που κατέχουν κάποια πηγή ΔΥΝΑΜΗΣ .


2) Οι γνωστές πηγές Δύναμης είναι :

Αντιδράσεις: